Inne formy i zdrobnieniaPopularnośćPatroniZnane osobyKalendarz imienin Ignacego

Imieniny Ignacego — kalendarz imienin Ignacego

Najbliższe imieniny Ignacego będą 1 lutego, czyli za 68 dni. Najczęściej są obchodzone 1 lutego, 21 lipca, a także 31 lipca. Ignacy może świętować aż 12 razy w roku. Najpopularniejszymi patronami są: św. Ignacy Antiocheński (wspomnienie: 1 lutego), św. Ignacy Mangin i towarzysze (wspomnienie: 21 lipca), a również św. Ignacy z Loyoli (wspomnienie: 31 lipca).

Znaczenie i opis imienia Ignacy

Istnieją różne teorie na temat pochodzenia imienia Ignacy. Najczęściej przyjmuje się, że wywodzi się ono z łacińskiego słowa ignis, oznaczającego ogień. Popularna jest też hipoteza o powiązaniu tego imienia z łacińskim rodem Egnacjuszów (Egnatii). Wśród badaczy pojawiają się jednak nawet teorie o etruskim pochodzeniu tego imienia.

Historia imienia Ignacy na terenach Polski jest znacznie lepiej udokumentowana. Pierwsze źródła, w których pojawia się mężczyzna imieniem Ignacy pochodzą z XIV wieku, natomiast prawdziwą popularność imię to zyskało w czasach, gdy do Polski przybyli jezuici (zakon założony przez Ignacego Loyolę).

Ignacy to popularne imię, chętnie nadawane nie tylko w Polsce. Odmiany tego imienia występują w większości miejsc na świecie, zwłaszcza w rejonach hiszpańskojęzycznych

Imię to ma swoje, charakterystyczne odpowiedniki w wielu językach, m.in. ang. Ignatius, hiszp. Ignacio, niem. Ignatius, wł. Ignazio, franc. Ignace.

Inne formy i zdrobnienia

Ignaś, Igunio, Iguś

Popularność imienia Ignacy

Imieniny Ignacego może świętować 29 471 mężczyzn. Tyle osób jest zarejestrowanych w polskiej bazie PESEL. Daje to 96. miejsce w rankingu występowania imion męskich. W 2018 roku występowanie imienia Ignacy wynosiło 24 511.

W 2020 roku zarejestrowano 1 869 chłopców o imieniu Ignacy. Co daje 17 miejsce w rankingu najczęściej nadawałnych imion męskich. To o 1 744 mniej niż w 2019 roku, kiedy to imię nadano 3 613 razy. Poniższy wykres prezentuje liczbę nadanych imion Ignacy, chłopcom urodzonym w danym roku oraz miejsce w rankingu imion męskich. Dane statystyczne pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Przedstawiają liczbę osób o danym imieniu zarejestrowanych w bazie PESEL na dzień 21 stycznia 2020 roku. Statystyki imion nadanych w 2020 roku dotyczą pierwszego półrocza. Na podstawie tych danych opracowaliśmy rankingi. Pokazują one, które miejsce zajmuje imię pod względem liczby noszących je osób oraz liczby nadanych imion.

Patroni Ignacego

 • św. Ignacy Antiocheński — biskup i męczennik. Wprowadził śpiew antyfonalny. Jest przedstawiany z harfą w ręku i w towarzystwie dzikich zwierząt. — 1 lutego, 17 października
 • św. Ignacy z Laconi — zakonnik. Jego ciało w nienaruszonym stanie spoczywa w szklanej trumnie, znajdującej się w kaplicy sanktuarium, wzniesionego w Cagliari ku jego czci. — 11 maja
 • św. Ignacy — mnich i biskup Rostowa. — 28 maja
 • bł. Ignacy Azevedo i jego 38 towarzyszy — męczennicy — 15 lipca
 • św. Ignacy Mangin i towarzysze — męczennicy — 21 lipca
 • św. Ignacy z Loyoli — prezbiter, założyciel zakonu jezuitów. Patron wszystkich rekolekcji w Kościele katolickim, żołnierzy, matek oczekujących potomstwa oraz rodzących. — 31 lipca
 • bł. Ignacy Kłopotowski — polski prezbiter katolicki prowadzący działalność charytatywną. Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. — 7 września
 • św. Ignacy Kim Che-jun — koreański męczennik. — 20 września
 • św. Święty Ignacy z Santhià — prezbiter. Zasłynął z daru przepowiadania i czytania w sercach ludzkich. — 22 września
 • św. Ignacy — patriarcha konstantynopolitański — 23 października

Znane osoby o imieniu Ignacy

 • Henryk Ignacy Kamieński — generał brygady wojsk polskich w powstaniu listopadowym.
 • Ignacy Jan Paderewski — polski pianista, kompozytor i działacz niepodległościowy. Jego wpływy pozwoliły zapisać w traktacie Wersalskim utworzenie niepodległego państwa polskiego.
 • Ignacy Mościcki — polski chemik, polityk i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ignacy Skowron — major Wojska Polskiego, zmarł jako ostatni z obrońców Westerplatte. Kawaler Orderu Virtuti Militari.
 • Ignacy Wyssogota Zakrzewski — pierwszy prezydent miasta Warszawa.
 • Ignacy Zaborowski — matematyk i geodeta. Autor pierwszych polskich tablic logarytmicznych, za które uzyskał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Medal Merentibus.
 • Ignaz Philipp Semmelweis — węgierski lekarz (o niemieckich korzeniach), który w XIX w. odkrył że zarazki przenoszą się przez narzędzia i ręce chirurgów. Dzięki temu odkryciu znacznie spadła śmiertelność kobiet po porodzie.
 • Józef Ignacy Kraszewski — polski pisarz, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej i siódmy pod tym względem na świecie.
 • Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański — wybitny polski poeta z epoki Młodej Polski.

Kalendarz imienin Ignacego

pon wt Styczeń sb nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
pon wt Luty sb nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
pon wt Marzec sb nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
pon wt Kwiecień sb nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
pon wt Maj sb nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
pon wt Czerwiec sb nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
pon wt Lipiec sb nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
pon wt Sierpień sb nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
pon wt Wrzesień sb nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
pon wt Październik sb nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
pon wt Listopad sb nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
pon wt Grudzień sb nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31